Gezond verstand economie

Duurzaamheid. Circulaire economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Termen waar we al enkele jaren regelmatig mee geconfronteerd worden. Er zijn ontelbare initiatieven die, veelal gesubsidieerd, eraan werken om Nederland duurzamer te maken. Deze initiatieven starten vaak energiek met projectgroepen, brainstormsessies, informatiebijeenkomsten en eindigen met mooie rapporten waarin met wollige taal wordt uitgelegd, dat we weer een ferme stap dichter bij ons doel zijn gekomen. Maar wat is nu eigenlijk het doel van duurzaam ondernemen?

De aarde is ca. 4 miljard jaar geleden ontstaan. In deze tijd heeft de aarde zich gevormd tot de planeet zoals we die nu kennen en waarop we nu leven. Sinds de 13de eeuw halen we steenkolen uit de grond, sinds het midden van de 19de eeuw aardolie en sinds het midden van de 20ste eeuw halen we op grote schaal aardgas uit de aarde. Fossiele brandstoffen die over miljoenen jaren ontstaan zijn halen we nu in, laten we het ruim nemen, in 1000 jaar uit de grond. Zonder ook maar de geringste kans, dat deze grondstoffen “na-groeien”. De gevolgen van die winning beginnen we trouwens steeds meer te merken. Globaal door de opwarming van de aarde, maar nu ook heel concreet en regionaal met de aardbevingen in Noord-Groningen. Kortom: het rücksichtslos ontnemen van de eindige hoeveelheid fossiele grondstoffen, en dan hebben we het ook over ertsen, bauxiet etc., kan niet goed voor de aarde en de toekomst hiervan zijn. Dit moeten we ons bewust worden en we moeten over alternatieven hiervoor nadenken. Dat kan iedereen met een gezond verstand begrijpen.

Naar mijn mening hoeven we dan ook helemaal niet allerlei abstracte termen te gebruiken voor iets dat ik gewoon de Gezond Verstand Economie wil noemen. Dat zit voor een groot gedeelte in ons en daar zijn we ook al wel mee begonnen. We gooien niet zomaar alle troep meer in de natuur, we scheiden stoffen als glas, papier en hout om het te recyclen, zodat we hiervoor minder nieuwe grondstoffen nodig hebben. We krijgen steeds meer oog voor het brandstofverbruik van auto’s en letten ook gewoon thuis steeds meer op energieverbruik. Dat is al gewoon het gebruik van het gezonde verstand.

Maar we kunnen ook nog een stap verder gaan. Hoe kunnen we producten langer laten meegaan? Hoe kunnen we deze producten, na hun langere inzetbaarheid hergebruiken, zonder deze eerst met veel energieverbruik te recyclen, er nieuwe grondstoffen van maken en dan weer nieuwe producten? Dit soort thema’s worden steeds actueler en de consument vindt dit steeds belangrijker. En niet alleen de consument. Steeds meer dringt ook bij bedrijven het besef door, dat deze aspecten bij de aankoop van een product of machine belangrijker zijn dan alleen de aanschafprijs. Het is een eenvoudige rekensom, waarbij je keihard kosten spaart. Gewoon, je gezond verstand gebruiken.

En dat betekent dus, dat je als bedrijf duidelijk moet kunnen aangeven, waar de besparingen op lange termijn zitten van jouw product. Los van alleen de aanschafprijs. En dat begrijpen heel veel consumenten en bedrijven, de klanten dus! Dat betekent, dat men nog eens goed naar het product(ontwerp) en de processen moet kijken. Waar kan dit nog zo verbeterd worden, dat er hiervoor minder fossiele grondstoffen nodig zijn. Zit het ontwerp wel logisch in elkaar? Kan de kwaliteit omhoog? Is het productieproces optimaal ingericht? Kortom: er met verstand naar kijken. Zo komen we gemeenschappelijk daar waar we naar toe willen: naar een Gezond Verstand Economie!

Een keer sparren over straks?

Wil je weten of ik iets voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.