Techniekquotum wellicht belangrijker dan vrouwenquotum?

Nieuwe technologieën zullen de wereld ingrijpend veranderen. En dat gaat sneller dan velen denken omdat al deze ontwikkelingen niet lineair verlopen maar exponentieel. Deze vierde industriële revolutie laat geen bedrijf onaangetast. Technologie wordt straks een wezenlijke factor in alle businessmodellen, en dus moeten bedrijven anders gaan kijken naar hun huidige core business. En dit betreft niet alleen de grote bedrijven, ook MKB-bedrijven zullen te maken krijgen met nieuwe businessmodellen van bedrijven die tot nu toe niet op het lijstje met concurrenten staan.

In de hoofdlijnennotitie voor het investeringsprogramma MKB 2020-2023 benoemt bijvoorbeeld de provincie Overijssel daarom ook als een van de uitgangspunten, het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van MKB-ondernemers in de provincie:

“De economie van de toekomst laat zich lastig voorspellen, we weten niet welke technologieën of producten de winnende zullen zijn en welke trends en ontwikkelingen gaan leiden tot nieuwe producten en diensten. Het is van belang dat Overijsselse ondernemers tegen een stootje kunnen en voldoende wendbaar zijn om in te spelen op ontwikkelingen als digitalisering en duurzaamheid We zien een tweedeling in het MKB: de koplopers die nieuwe kennis en technologieën ontwikkelen en snel genoeg weten toe te passen, en het peloton dat het hoge tempo van vernieuwing moeilijker bij kan houden en worstelt met de vraag hoe ze die vernieuwing vorm moeten geven. Het gaat hierbij vaak om bedrijven tussen de 2en 50 werkzame personen. “

Om de gevolgen van disruptieve technologie enigszins te begrijpen is een vergaand begrip van de technologie nodig. En dat lijkt men binnen de top van bedrijven zich nog niet te realiseren.
Volgens Yuri van Geest, de Nederlandse ambassadeur van de Singularity University, hebben slechts 5% van de leiders een technische achtergrond. Ter vergelijking: in China zijn 50% van de leiders technisch geschoold! Dat maakt direct duidelijk waarom de ontwikkelingen in China zo snel gaan en China op bepaalde technologische vlakken al ver op Europa voor ligt.

Met de invoering van een vrouwenquotum heeft de politiek zichzelf zeggenschap gegeven over de samenstelling van raden van bestuur van grote bedrijven. En is deze politieke invloed inmiddels maatschappelijk geaccepteerd. Uiteraard is een diversiteit in de samenstelling van raden van bestuur van groot belang. Maar met het feit dat er (nog steeds) heel weinig vrouwen kiezen voor een technische studie, zal het vrouwenquotum er niet toe bijdragen dat er ook meer technische kennis binnen de raden van bestuur komt. Wordt het niet hoog tijd, eens over de invoering van een techniekquotum na te denken?